Przeglądasz poprzednią wersję tego dokumentu z 2018-07-04 @ 21:16:30

Zasady funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o.

Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Stargard, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Stargard.

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1577) oraz na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Wojciech Ząbek

wzabek@mpkstargard.pl