Przeglądasz poprzednią wersję tego dokumentu z 30 czerwca 2018 o 13:35:33

Zasady funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji

Organem tworzącym zakład jest Rada Miejska w Stargardzie.

Nadzór nad działalnością zakładu sprawuje Prezydent Miasta Stargardu Szczecińskiego.Powyższe realizuje poprzez określenie warunków świadczenia przez zakład usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Podstawę prawną działania zakładu stanowią: 1) uchwała Nr XXVII/151/91 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 lipca 1991 r. w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w zakład budżetowy zmieniona uchwałami Nr XXXVII/190/91 z dnia 20 grudnia 1991r. i Nr XLI/213/92 z dnia 10 marca 1992 r.;
2) ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz.236);
3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.);
4) ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.);
5) statut;
6) inne przepisy szczególne regulujące zasady świadczenia usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz funkcjonowania samorządowych zakładów budżetowych.

Celem działalności zakładu jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu zbiorowego poprzez świadczenie usług publicznych na obszarze Gminy Miasto Stargard Szczeciński oraz gmin, które zawarły porozumienie międzygminne w sprawie wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej.

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Wojciech Ząbek

wzabek@mpkstargard.pl