Przeglądasz poprzednią wersję tego dokumentu z 2021-11-17 @ 19:56:33

1. Fizyczna ochrona mienia MPK Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP-2/2022

3. Ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 i 2021

4. Ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

5. Ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Wojciech Ząbek

wzabek@mpkstargard.pl