Przeglądasz poprzednią wersję tego dokumentu z 18 grudnia 2018 o 14:15:52

1. Ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

OGŁOSZENIE.pdf
FORMULARZ OFERTOWY.pdf
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA.pdf

2. Sukcesywne dostawy środków smarnych i innych płynów eksploatacyjnych

OGŁOSZENIE.pdf
FORMULARZ OFERTOWY
WZÓR UMOWY.pdf
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA.pdf

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Wojciech Ząbek

wzabek@mpkstargard.pl