Przeglądasz poprzednią wersję tego dokumentu z 2018-06-30 @ 13:20:04

Przedmiot działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji

Przedmiotem działania zakładu jest:
1) bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb przewozowych społeczności przez wykonywanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Miasto Stargard Szczeciński i gmin sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie;
2) przewóz osób niepełnosprawnych pojazdami przeznaczonymi do świadczenia tego typu usług;
3) utrzymanie i modernizacja otrzymanego w zarząd mienia;
4) świadczenie innych usług o charakterze użyteczności publicznej.

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Wojciech Ząbek

wzabek@mpkstargard.pl