Przeglądasz poprzednią wersję tego dokumentu z 12 lipca 2018 o 13:16:08

Majątek Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, ul. Składowa 1,                   73-110 Stargard

Mienie przedsiębiorstwa jest częścią mienia Gminy Miasto Stargard.
MPK Sp. z o.o. samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach.

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Wojciech Ząbek

wzabek@mpkstargard.pl